ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του χώρου σας, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση.

Οι βασικές εργασίες συντήρησης των φυτών ενός κηποτεχνικού έργου είναι:

  • Κατεργασία του εδάφους
  • Ικανοποίηση αναγκών σε φως και κατάλληλη θερμοκρασία
  • Πότισμα
  • Λίπανση
  • Κλάδεμα
  • Απομάκρυνση μαραμένων ανθών
  • Καταπολέμηση των ζιζανίων
  • Προστασία των φυτών από εχθρούς και ασθένειες